Livrarea Produsului

Clientul are posibilitatea de a opta între următoarele metode de livrare a Produselor:

  • Livrare la adresa indicată de către Client în procesul efectuării comenzii, în termen de maxim 7 zile;

Clientul are obligația de a verifica corectitudinea informațiilor furnizate cu privire la adresa de livrare anterior validării comenzii (strada, numărul străzii, blocul/clădirea, numărul, etajul, codul interfonului, codul poștal). În cazul apariției unor erori la introducerea acestor informații, Universal & Family nu va fi făcut responsabil pentru imposibilitatea livrării comenzii, livrarea cu întârziere a comenzii sau pentru orice alte consecințe.

Produsele vândute de Universal & Family sunt livrate la adresa indicată de Client, pe teritoriul României, de către firmele de curierat contractate de Universal & Family.

Livrarea comenzilor la adresa de livrare indicată de către Client este asigurată de către Universal & Family, prin partenerii contractuali – prestatori de servicii de curierat – denumiți „Curieri”.

La solicitarea Universal & Family, sau a Curierului, Clientul va face dovada identității sale, dacă este necesar, prin unul sau mai multe acte emise de autorități oficiale și va comunica numărul de comandă atribuit de către sistemul de vânzare.

În cazul în care Clientul se află în imposibilitatea recepționării comenzii în mod personal, comanda va fi livrată la adresa precizată doar unei persoane cu vârsta mai mare de 18 ani și doar în cazul comunicării către Curier a numărului comenzii.

Nicio cerere de livrare a unei comenzi nu va putea fi onorată dacă Clientul nu îndeplinește condițiile de mai sus. În cazul livrării la o locație aleasă de către Client, în situația în care Curierul nu poate avea acces în locația respectivă, Clientul trebuie să se asigure că poate recepționa această comandă.

Clientul sau persoana desemnată de acesta se obligă să fie prezent la adresa de livrare indicată. În caz contrar, Clientul va suporta costul de transport aferentă unei posibile noi livrări. Intervalul orar va putea fi modificat, ulterior selectării, doar cu acordul Curierului. Livrarea se consideră a fi îndeplinită de către Universal & Family la momentul predării Produselor comandate către Client la adresa selectată de acesta la momentul validării comenzii.

Clientul sau persoana desemnată se obligă să verifice livrarea, starea Produselor și să semneze documentul de livrare prezentat de către Curier la livrarea Produselor comandate, la care este anexat și bonul fiscal ce conține toate informațiile despre Produsele livrate (cum ar fi denumire Produs, cantitate, preț).

Universal & Family se angajează să răspundă tuturor cererilor și reclamațiilor în maximum 5 zile lucrătoare de la primirea acestora.

În ipoteza în care data livrării nu va putea fi respectată, Clientul va fi imediat informat prin toate mijloacele puse la dispoziție de către Client, respectiv prin intermediul e-mail-ului sau SMS.

În caz de întârziere a livrării Produselor comandate, Universal & Family recomandă Clientului să anunțe această întârziere contactând Serviciul Relații cu Clienții pentru a putea găsi soluția optimă în vederea livrării Produselor.

Pentru întârzieri la livrare mai mari de trei (3) zile lucrătoare, exceptând cazurile de forță majoră, astfel cum sunt definite în Termene și Condiții sau imposibilitatea funcționării Website-ului care nu a permis vizualizarea comenzii, Clientul este îndreptățit să ceară anularea comenzii printr-un e-mail transmis la adresa contact@abis.ro sau la numărul de telefon al Serviciului de Relații cu Clienții din secțiunea „Contact”.

MENU
DEMO
%d blogeri au apreciat: