POLITICĂ DE CONFIDENȚIALITATE

PRIVIND PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

Ultima actualizare: 17.05.2021

Ne angajăm să vă respectăm confidențialitatea datelor, având la baza toate legile și reglementările aplicabile protecției datelor, inclusiv Regulamentul General privind Protecția Datelor (UE) 2016/679 („GDPR”).

Prezenta politică urmărește să vă ofere informații cu privire la datele cu caracter personal pe care le colectăm de la dumneavoastră și/sau pe care ni le puneți la dispoziție și modul în care vor fi prelucrate de noi în contextul utilizării paginii de internet, www.abis.ro.

I. Informații generale

Politica prelucrării datelor cu caracter personal

SC UNIVERSAL & FAMILY SRL are calitatea de operator de date cu caracter personal, societate română cu sediul în Str. Gura Leului, nr. 30, Oraș Voluntari înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului sub nr. J23/3099/2016 cod de identificare fiscală 36368772.

SC UNIVERSAL & FAMILY SRL în calitate de autor, proprietar și administrator al site-ului web www.abis.ro, respectă caracterul privat și securitatea prelucrării datelor cu caracter personal al fiecărei persoane care accesează site-ul web în vederea efectuării de comenzi online. În conformitate cu dispozițiile Regulamentului UE 679/2016 privind protecția datelor cu caracter personal la care abrogă Legea nr. 677/2001 pentru protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date, SC UNIVERSAL & FAMILY SRL are obligația de a administra în condiții de siguranță și numai pentru scopurile prezentate în această Politică de Confidențialitate privind prelucrarea datelor cu caracter personal, datele personale care ne sunt furnizate.

SC UNIVERSAL & FAMILY SRL se obligă să păstreze confidențialitatea datelor personale furnizate prin intermediul site-ului www.abis.ro, așa cum prevăd dispozițiile Regulamentului UE 679/2016 privind protecția datelor personale.

Prin citirea prezentei Politici de confidențialitate privind prelucrarea datelor cu caracter personal ați luat la cunoștință de faptul că vă sunt garantate drepturile prevăzute de lege. În conformitate cu dispozițiile Regulamentului UE 679/2016, persoanele înregistrate, în calitate de persoane vizate, au următoarele drepturi:

 • Dreptul la informare;
 • Dreptul de acces la date cu caracter personal;
 • Dreptul de intervenție asupra datelor cu caracter personal;
 • Dreptul de opoziție;
 • Dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale;
 • Dreptul de a se adresa justiției.

Aceste drepturi pot fi exercitate trimițând un e-mail către SC UNIVERSAL & FAMILY SRL folosind formularul de contact de pe website.

Orice informație furnizată de dumneavoastră va fi considerată și va reprezenta consimțământul dumneavoastră expres ca datele dumneavoastră personale să fie folosite de SC UNIVERSAL & FAMILY SRL în conformitate cu scopurile menționate în această Politică de Confidențialitate privind prelucrarea datelor cu caracter personal.

Dacă doriți ca datele dumneavoastră personale să fie actualizate sau scoase din baza de date, ori aveți întrebări legate de confidențialitatea datelor, ne puteți contacta/notifica oricând utilizând datele de contact existente pe website.

Daca nu doriți ca datele dumneavoastră să fie colectate, vă rugăm să nu ni le furnizați.

II. Categoriile de date cu caracter personal prelucrate

II.1. Dacă sunteți client al www.abis.ro, UNIVERSAL & FAMILY va prelucra datele dumneavoastră cu caracter personal, cum ar fi nume şi prenume, telefon, adresa de e-mail, adresa de facturare, adresa de livrare, date referitoare la modul în care utilizați portalul www.abis.ro, de exemplu comportamentul/preferinţele/obişnuințele dumneavoastră în cadrul www.abis.ro, informații bancare, precum și orice alte categorii de date pe care le furnizați în mod direct în contextul creării contului de utilizator, în contextul plasării unei comenzi prin www.abis.ro sau în orice alt mod care rezultă din utilizarea www.abis.ro.

Dacă pentru a vă crea cont de utilizator în www.abis.ro, utilizați contul dumneavoastră de Facebook sau Google, UNIVERSAL & FAMILY va prelucra următoarele date publice de profil afişate de aplicaţiile respective: nume utilizator, adresa de e-mail.

În cazul în care alegeți să vă creați cont de utilizator doar înainte de a finaliza comanda unui produs disponibil pe www.abis.ro, se va solicita adresa dumneavoastră de e-mail în baza căreia va fi creat automat un cont. În cazul în care nu finalizați comanda, adresa de e-mail și celelalte date furnizate nu vor fi stocate de UNIVERSAL & FAMILY, iar contul creat va fi șters automat.

Există posibilitatea de a colecta datele prin modulele cookie sau alte tehnologii similare, cum ar fi adresa IP, navigatorul de internet, anunțurile pe care ai dat click, locația, paginile web pe care le accesezi pe site-ul nostru.

 II.2. Dacă sunteți vizitator al website-ului www.abis.ro, UNIVERSAL & FAMILY va prelucra datele dumneavoastră cu caracter personal pe care le furnizați în mod direct în contextul utilizării www.abis.ro, cum ar fi datele pe care le furnizați în cadrul formularului pentru întrebări sau reclamații, în măsura în care îl completați.

 II.3. Dacă sunteți persoană de contact a Partenerilor sau potențialilor Parteneri, UNIVERSAL & FAMILY prelucrează datele dumneavoastră de contact, cum ar fi nume și prenume, adresă de e-mail și telefon pe care le furnizați în contextul inițierii sau desfășurării relației contractuale cu Partenerii sau potențialii Parteneri.

III. Scopurile și temeiurile prelucrării

III.1. Dacă sunteți client al www.abis.ro, UNIVERSAL & FAMILY prelucrează datele dumneavoastră cu caracter personal în următoarele scopuri, având următoarele temeiuri:

a. Scop: Pentru desfășurarea relației contractuale dintre dumneavoastră şi www.abis.ro, respectiv pentru activități comerciale de vânzări de servicii, cuprinzând realizare, administrare și dezvoltare; preluarea, validarea, expedierea şi facturarea comenzii plasate pe www.abis.ro, informarea dumneavoastră asupra stării comenzii, organizarea returului de produse comandate, etc.

Temei: Prelucrarea datelor dumneavoastră în acest scop are la bază contractul încheiat între dumneavoastră și UNIVERSAL & FAMILY, definit în cuprinsul Termenelor și Condițiilor. Furnizarea datelor dumneavoastră cu caracter personal este necesară. Refuzul furnizării datelor poate avea drept consecință imposibilitatea derulării raporturilor contractuale dintre dumneavoastră și UNIVERSAL & FAMILY.

b. Scop: Pentru a prelucra datele furnizate de către dumneavoastră cu scopul de a răspunde la întrebările, solicitările sau reclamațiile dumneavoastră în funcție de canalul de comunicare prin care ne contactați.

Temei: Societatea UNIVERSAL & FAMILY prelucrează datele dumneavoastră în scopul primirii și gestionării sesizărilor sau solicitărilor dumneavoastră, în baza interesului legitim de a asigura un serviciu eficient de Relații Clienți.

c. Scop: Societatea UNIVERSAL & FAMILY prelucrează datele dumneavoastră pentru documentarea modului în care au fost gestionate sesizările, solicitările sau reclamațiile tale și pentru îmbunătățirea serviciilor, respectiv pentru realizarea de analize, inclusiv statistice (ex: se realizează analize cu privire la numărul sesizărilor primite într-un anumit interval de timp, obiectul sesizărilor și rapiditatea soluționării lor).

Temei: Prelucrarea datelor în aceste scopuri se realizează pe baza intereselor legitime ale Societății UNIVERSAL & FAMILY de a lua măsurile necesare pentru protejarea drepturilor lor și de a putea anticipa nevoile clienților și ajusta serviciul de Relații Clienți astfel încât acesta să fie cât mai eficient.

d. Scop: Pentru îndeplinirea obligațiilor legale care incumbă UNIVERSAL & FAMILY în contextul serviciilor prestate prin intermediul www.abis.ro, inclusiv a obligațiilor în materie fiscală, precum și în materie de arhivare.

Temei: Prelucrarea datelor dumneavoastră pentru acest scop este necesară în baza unor obligații legale. Furnizarea datelor dumneavoastră în acest scop este necesară. Refuzul furnizării datelor poate avea drept consecință imposibilitatea UNIVERSAL & FAMILY de a respecta obligațiile legale care îi revin și deci în imposibilitatea de a vă oferi serviciile prin www.abis.ro.

e. Scop: În scopul comunicării unor materiale comerciale, newslettere și/sau alerte din partea societății, constând în informații cu privire la reclamă, publicitate, marketing, ofertele de produse/servicii, invitații de a participa la campanii și loterii, studii, chestionare, sondaje de opinie, vouchere și/sau tichete cadou oferite în zile onomastice transmise prin poștă electronică (e-mail, sms) și/sau apel telefonic, în principal, în vederea îmbunătăţiri experienței oferite pe www.abis.ro.

Temei: Prelucrarea datelor dumneavoastră pentru acest scop are la bază consimțământul dumneavoastră, dacă alegeți să-l furnizați.

Vă puteți exprima consimțământul pentru prelucrarea datelor în acest scop prin bifarea căsuței corespunzătoare de la momentul creării contului, sau ulterior creării contului, la secțiunea Informațiile contului meu. Pentru dezabonarea de la primirea unor astfel de comunicări comerciale puteți folosi opţiunea de la finalul fiecărui e-mail conţinând comunicări comerciale. În plus, puteți să vă dezabonați prin accesarea secțiunii Informațiile contului meu.

Furnizarea datelor dumneavoastră în acest scop este voluntară. Refuzul furnizării consimțământului pentru prelucrarea datelor dumneavoastră în acest scop nu va avea urmări negative pentru dumneavoastră.

f. Scop: În scopul efectuării diverselor analize, raportări privind modul de funcționare a www.abis.ro, realizarea de profiluri de preferinţe de consum, în principal, în vederea îmbunătăţiri experienței oferite pe www.abis.ro.

Temei: Prelucrarea datelor dumneavoastră pentru acest scop are la bază interesul legitim al UNIVERSAL & FAMILY de a îmbunătății permanent experiența clienților pe www.abis.ro. Furnizarea datelor dumneavoastră în acest scop este voluntară. Refuzul furnizării datelor pentru acest scop nu va avea urmări negative pentru dumneavoastră.

g. Scop: În scopul participării la sondajele sau studiile noastre de piață, la anchetele privind gradul de satisfacție a clientului sau când ne furnizați feedback cu privire la produsele și serviciile noastre.

Temei: Prelucrarea datelor dumneavoastră pentru acest scop se va realiza doar în baza consimțământul dumneavoastră, dacă alegeți să ni-l furnizați. Participarea dumneavoastră la astfel de sondaje sau studii de piață este voluntară. În consecință, este alegerea dumneavoastră dacă ne furnizați sau nu datele prin completarea formularelor de participare de pe website-ul nostru sau alte formulare similare furnizate în cadrul respectivelor sondaje sau studii.

III.2. Dacă sunteți vizitator al www.abis.ro, UNIVERSAL & FAMILY prelucrează datele dumneavoastră cu caracter personal astfel:

a. Scop: Pentru activităţi de marketing direct, respectiv pentru transmiterea, prin intermediul mijloacelor de comunicare la distanţă (de exemplu, e-mail), de comunicări comerciale privind produsele şi serviciile oferite de UNIVERSAL & FAMILY, prin www.abis.ro. Aceste date cu caracter personal vor fi prelucrate în scopuri de marketing direct doar cu consimțământul dumneavoastră și prin utilizarea canalelor electronice de comunicare. Cu toate acestea, în măsura în care ne-ați comunicat adresa dumneavoastră de e-mail cu ocazia achiziționării unui produs sau serviciu de la noi, putem folosi adresa de e-mail, în conformitate cu prevederile legale în vigoare care ne permit să vă transmitem comunicări comerciale cu privire la produse sau servicii similare, pe baza interesului nostru legitim în acest sens; în acest caz, la obținerea adresei de e-mail de la dumneavoastră și ulterior, odată cu fiecare mesaj de marketing pe care vi-l putem trimite, vă vom oferi posibilitatea de a vă opune acestei utilizări a adresei de e-mail (dezabonare).

Temei: Prelucrarea datelor dumneavoastră pentru acest scop are la bază consimțământul dumneavoastră, dacă alegeți să-l furnizați.

Vă puteți exprima consimțământul pentru prelucrarea datelor în acest scop prin completarea și bifarea căsuței corespunzătoare din formularul pentru abonarea la newsletter disponibil pe www.abis.ro. Furnizarea datelor dumneavoastră în acest scop este voluntară. Refuzul furnizării consimțământului pentru prelucrarea datelor dumneavoastră în acest scop nu va avea urmări negative pentru dumneavoastră.

b. Scop: Pentru rezolvarea plângerilor, reclamaţiilor şi pentru a monitoriza traficul și a îmbunătăţii experiența dumneavoastră oferită pe www.abis.ro.

Temei: Prelucrarea datelor dumneavoastră pentru acest scop are la bază interesul legitim al UNIVERSAL & FAMILY de a asigura funcționarea corectă a www.abis.ro, precum și pentru a îmbunătății permanent experiența vizitatorilor www.abis.ro, inclusiv prin soluționarea diferitelor întrebări sau reclamații.

Furnizarea datelor dumneavoastră în acest scop este voluntară. Refuzul furnizării datelor pentru acest scop nu va avea urmări negative pentru dumneavoastră.

III.3. Dacă sunteți persoană de contact a Partenerilor sau potențialilor Parteneri, UNIVERSAL & FAMILY prelucrează datele dumneavoastră cu caracter personal astfel:

a. Scop: Pentru inițierea sau desfășurarea relației contractuale dintre UNIVERSAL & FAMILY și Parteneri sau potențiali Parteneri inclusiv prin utilizarea unor platforme de lucru și/sau prin intermediul unor parteneri contractuali mandatați expres în acest sens.

Temei: Prelucrarea datelor dumneavoastră pentru acest scop are la bază interesul legitim al UNIVERSAL & FAMILY de a iniția și desfășura relațiile contractuale în contextul oferirii serviciilor pe www.abis.ro. Refuzul furnizării datelor pentru acest scop poate avea drept consecințe imposibilitatea UNIVERSAL & FAMILY de a-și desfășura activitatea.

IV. Navigarea pe site-ul web. Utilizarea cookie-urilor

Atunci când vizitați website-ul nostru, putem utiliza cookie-uri pentru a colecta informații cu caracter tehnic care pot identifica utilizatorul, cum ar fi adresa IP, tipul de browser de internet folosit pentru navigarea pe website-ul nostru, sistemul dumneavoastră de operare, denumirea domeniului sau gazda domeniului prin intermediul căruia utilizatorul navighează pe website.

Prin utilizarea cookie-urilor aveți parte de o experiență de navigare îmbunătățită și, de asemenea, acestea au scop de publicitate, pentru a vă putea oferi un conținut individualizat și adaptat intereselor și preferințelor dumneavoastră. Drept urmare, în măsura în care v-ați exprimat acordul cu privire la utilizarea diferitelor categorii de cookie-uri, le vom utiliza pentru a vă oferi o experiență personalizată și relevantă de navigare pe website-ul nostru și pentru a înțelege modul în care interacționați cu conținutul nostru publicitar.

Pentru mai multe informații despre utilizarea cookie-urilor pe acest website și scopurile în care acestea sunt utilizate, precum și cu privire la posibilitățile de a controla și/sau dezactiva cookie-urile, vă rugăm să consultați Politica noastră privind cookie-urile, accesibilă la urmatoarea adresă: https://.

V. Durata prelucrării datelor

UNIVERSAL & FAMILY va prelucra și va stoca datele dumneavoastră cu caracter personal doar pe perioada de timp necesară pentru atingerea scopurilor de prelucrare expuse în Politica de confidențialitate, cu respectarea în același timp a cerințelor legale în vigoare, precum și a duratelor menționate în Politica de confidențialitate. În cazul în care, după expirarea duratei stabilite, UNIVERSAL & FAMILY va stabili că are un interes legitim sau o obligație legală de a prelucra în continuare datele dumneavoastră cu caracter personal în alte scopuri, veți fi informat în mod corespunzător în acest sens.

Activitățile de prelucrare vor necesita stocarea datelor cu caracter personal fie pentru perioada prevăzută de lege, fie pentru o perioadă determinată, reportată la scopurile și nevoile UNIVERSAL & FAMILY.

Clienților UNIVERSAL & FAMILY le vom prelucra datele pe întreaga durată a raporturilor contractuale și ulterior conform politicilor interne, respectiv pe durata necesară îndeplinirii obligaţiilor legale care revin în sarcina UNIVERSAL & FAMILY (ex: în cazul documentelor justificative financiar-contabile pentru care termenul de păstrare prevăzut de lege este de 10 ani de la data încheierii exerciţiului financiar în cursul căruia au fost întocmite).

În cazul în care solicitați ştergerea contului, însă pe acel cont există cel puţin o comandă activă, cererea de ştergere a contului va putea fi înregistrată numai după livrarea produselor şi finalizarea ultimei comenzi active.

In ceea ce privesc prelucrarea datelor referitoare la sesizările, solicitările sau reclamațiile dumneavoastră, inclusiv înregistrarea audio a apelului, acestea vor fi stocate pentru o durată de cel mult 3 ani. Această durată va fi depășită exclusiv în cazurile expres prevăzute de lege sau dacă este necesar pentru protejarea drepturilor Societății UNIVERSAL & FAMILY.

Dacă vă retrageți consimțământul pentru prelucrarea datelor în scop de marketing, UNIVERSAL & FAMILY va înceta de îndată prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal în acest scop, fără însă a afecta prelucrările desfășurate de UNIVERSAL & FAMILY pe baza consimțământului exprimat de către dumneavoastră înainte de retragerea acestuia.

În cazul în care alegeți să aplicați la un job pe www.abis.ro, în calitate de candidat, UNIVERSAL & FAMILY va păstra datele cu caracter personal atât cât este necesar pentru desfășurarea procesului de recrutare. În cazul în care nu sunteți selectat pentru poziția pentru care ați aplicat, UNIVERSAL & FAMILY va pastra datele candidaților respinși pentru a documenta modul de desfășurare a procesului de recrutare, apărarea/exercitarea/constatarea drepturilor UNIVERSAL & FAMILY în justiție și pentru utilizarea ulterioară a CV-urilor/candidaturilor în cadrul altor procese de recrutare, ulterioare celor în cadrul cărora au fost colectate dar nu mai mult de 3 ani de la data la care ați furnizat datele.

În cazul în care sunteți persoană de contact a Partenerilor sau potențialilor Parteneri ai UNIVERSAL & FAMILY, datele dumneavoastră cu caracter personal vor fi prelucrate pe durata necesară pentru încheierea/executarea contractului și ulterior potrivit politicilor interne și obligațiilor legale, inclusiv cele privind arhivarea.

Odată ce perioada de prelucrare indicată în Politica de confidențialitate, iar Societatea nu mai are motive legale sau legitime de a prelucra datele dumneavoastră cu caracter personal, datele vor fi șterse în conformitate cu procedurile acesteia, care pot implica arhivarea, anonimizarea sau distrugerea acestora.

VI. Dezvăluirea datelor cu caracter personal

Pentru a atinge scopurile descrise în Politica de confidențialitate, Societatea utilizează serviciile mai multor parteneri contractuali. Aceștia au calitatea de persoane împuternicite, cum ar fi furnizorii de servicii de telecomunicații la care apelăm pentru transmiterea mesajelor SMS/e-mail, agenție de media din România, iar acestora le pot fi furnizate, în anumite circumstanțe datele dumneavoastră cu caracter personal pentru a fi utilizate în limitele obligațiilor pe care și le-au asumat față de societatea din grupul UNIVERSAL & FAMILY. Datele cu caracter personal pe care le divulgăm către persoanele împuternicite de noi, sunt limitate la informațiile cu caracter personal minime care sunt necesare pentru prestarea respectivelor servicii și le solicităm acestor să nu utilizeze datele cu caracter personal în niciun alt scop. Depunem toate eforturile pentru a ne asigura că toate entitățile cu care lucrăm stochează datele dumneavoastră strict pentru perioada de care au nevoie pentru atingerea scopurilor si în condiții de siguranță și securitate.

Datele cu caracter personal indicate în Politica de confidențialitate pot fi puse la dispoziție sau transmite către terți ori către autoritățile publice centrale/locale, în următoarele cazuri exemplificativ enumerate:

 • În scopul navigării pe website-ul și în scopuri referitoare la utilizarea cookie-urilor, putem transmite datele cu caracter personal către furnizori de servicii de analiză și de motoare de căutare pentru ca aceștia să furnizeze servicii de întreținere a website-ului nostru;
 • În situațiile în care această comunicare ar fi necesară pentru atribuirea de premii sau alte facilități clienților, obținute ca urmare a participării lor la diverse campanii promoționale organizate de către UNIVERSAL & FAMILY prin www.abis.ro;
 • Pentru a răspunde întrebărilor, solicitărilor sau reclamațiilor dumneavoastră, putem distribui datele dumneavoastră cu caracter personal către furnizorii noștri de servicii de centru de apel;
 • Pentru organizarea și gestionarea campaniilor promoționale, precum și pentru analizarea eficacității acestora, putem distribui datele dumneavoastră cu caracter personal către agenții de publicitate și marketing sau agenții de media digitală sau agenții de rețele de socializare;
 • Pentru comunicările de marketing direct, putem transmite datele cu caracter personal către agențiile de publicitate și marketing care realizează comunicarea în numele nostru;
 • Pentru realizarea de sondaje sau studii de piață, anchete privind gradul de satisfacție a clientului sau pentru a obține feedback de la clienții noștri cu privire la produsele și serviciile noastre, putem distribui datele cu caracter personal către furnizori de servicii de sondaje sau studii de piață/anchete privind clienții;
 • Pentru efectuarea analizei datelor, testarea și cercetarea, monitorizarea tendințelor de utilizare și activitate, dezvoltarea caracteristicilor de siguranță și autentificarea utilizatorilor;
 • Pentru respectarea unei cerințe legale sau pentru protejarea drepturilor și activelor Societății noastre sau alte entități sau persoane, precum instanțe de judecată;
 • Autorități publice, auditori sau instituții cu competențe în realizarea de inspecții și controale asupra activității și activelor Societății, care solicită Societății să furnizeze informații, în virtutea obligațiilor legale ale acesteia din urmă. Aceste autorități publice sau instituții pot fi Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal, Inspecția Muncii, organele de poliție, Autoritatea pentru Protecția Consumatorului, Agenția Națională pentru Administrare Fiscală; Pentru prelucrarea de date derulată de Partenerii cu care intrați în relație, potrivit Termenelor și condițiilor, prin intermediul www.abis.ro și care prelucrează datele dumneavoastră în nume propriu, în calitate de operatori de date, vă rugăm să aveți în vedere politicile de confidențialitate oferite de acei Parteneri. UNIVERSAL & FAMILY nu are niciun control asupra modului în care vă sunt prelucrate datele de către aceștia.

VII. Transferul datelor cu caracter personal

În contextul operațiunilor descrise în Politica de confidențialitate, datele dumneavoastră cu caracter personal pot fi transferate în străinătate către state din Uniunea Europeană („UE”) sau Spațiul Economic European („SEE”).

Vă informăm prin prezenta că orice transfer realizat de Societate într-un stat membru UE sau SEE va respecta cerințele legale prevăzute în GDPR.

VIII. Prelucrarea datelor persoanelor cu vârsta de sub 16 ani

Toate activitățile de prelucrare a datelor cu caracter personal prezentate în această Politică de confidențialitate se referă exclusiv la persoane care au cel puțin 16 ani. Utilizarea sistemelor, precum și a rezultatelor prelucrării este interzisă cu privire la persoanele care nu au împlinit această vârstă fără consimțământul părinților/reprezentanților legali ai acestora. În cazul în care, în ciuda eforturilor noastre rezonabile de prevenire, o astfel de prelucrare are totuși loc, o vom înceta odată ce observăm faptul că utilizatorii nu au împlinit vârsta de 16 ani.

IX. Securitatea prelucrării datelor

Societatea vă informează prin prezenta că evaluează și actualizează constant măsurile de securitate implementate pentru a asigura o prelucrare a datelor cu caracter personal în condiții de maximă siguranță și securitate.

UNIVERSAL & FAMILY utilizează metode și tehnologii de securitate avansate, împreună cu politici stricte aplicate salariaților și procedurilor de lucru, incluzând audit-ul periodic pentru a proteja datele cu caracter personal, colectate și procesate conform prevederilor legale în vigoare.

Echipamentul de tip server pe care este gazduit website-ul prin intermediul căruia colectăm date cu caracter personal este protejat atât la accesul fizic cât și la accesul de la distanță (limitat), fiind instalat într-un centru de date și supus periodic unui audit de securitate.

Depunem toate eforturile rezonabile, justificate comercial pentru a vă proteja datele cu caracter personal colectate, analizăm noile tehnologii în domeniu și, atunci și dacă este cazul, le aplicăm în vederea upgrade-ului sistemelor noastre de securitate.

X. Drepturile de care beneficiați

În contextul prelucrării datelor dumneavoastră cu caracter personal, aveți următoarele drepturi:

a. Dreptul de acces la datele cu caracter personal prelucrate: aveți dreptul de a obține confirmarea faptului că datele dumneavoastră cu caracter personal sunt sau nu prelucrate și, în caz afirmativ, de a avea acces la tipul de date cu caracter personal și condițiile în care sunt prelucrate, prin adresarea unei cereri în acest sens către operatorul de date;

b. Dreptul de a solicita rectificarea sau ștergerea datelor cu caracter personal: aveți posibilitatea de a solicita, prin adresarea unei cereri în acest sens către operatorul de date, rectificarea datelor cu caracter personal inexacte, completarea datelor incomplete sau ștergerea datelor dumneavoastră cu caracter personal în cazul în cazul în care:

 • Datele nu mai sunt necesare în scopul inițial (și nu există un nou scop legal);
 • Temeiul juridic al prelucrării este consimțământul persoanei vizate, persoana vizată își retrage consimțământul și nu există alt temei legal;
 • Persoana vizată își exercită dreptul de a se opune, iar operatorul nu are motive legitime care să prevaleze pentru a continua prelucrarea;
 • Datele au fost prelucrate ilegal;
 • Ștergerea este necesară pentru conformarea cu legislația UE sau legislația română;
 • Datele au fost colectate în legătură cu servicii ale societății informaționale oferite copiilor (dacă este cazul), când se aplică cerințe specifice cu privire la consimțământ.

c. Dreptul de a solicita restricționarea prelucrării: aveți dreptul de a obține restricționarea prelucrării în cazurile în care:

  • Considerați că datele cu caracter personal prelucrate sunt inexacte, pentru o perioadă care să permită operatorului să verifice exactitatea datelor cu caracter personal;
  • Prelucrarea este ilegală, însă dumneavoastră nu doriți ca să vă ștergem datele cu caracter personal, ci să restrângem utilizarea acestor date;
  • În cazul în care operatorul de date nu mai are nevoie de datele dumneavoastră cu caracter personal în scopurile menționate mai sus, însă dumneavoastră aveți nevoie de date pentru a constata, exercita sau apăra un drept în instanță;
  • V-ați opus prelucrării, pentru intervalul de timp în care să verificăm dacă temeiurile legitime ale operatorului de date prevalează asupra drepturilor persoanei vizate.

  d. Dreptul de a vă retrage consimțământul cu privire la prelucrare, atunci când prelucrarea are la bază consimțământul, fără însă a afecta legalitatea activităților de prelucrare realizate până în momentul respectiv;

  e. Dreptul de a vă opune cu privire la prelucrarea datelor din motive legate de situația particulară în care vă aflați, atunci când prelucrarea se întemeiază pe interes legitim, precum și de a vă opune, în orice moment, prelucrării datelor în scopuri de marketing direct, inclusiv crearea de profiluri;

  f. Dreptul de a nu face obiectul unei decizii bazate exclusiv pe prelucrare automatizată, inclusiv crearea de profiluri, care produce efecte juridice care privesc persoana vizată sau o afectează pe aceasta în mod similar într-o manieră semnificativă;

  g. Dreptul la portabilitatea datelor, însemnând dreptul de a vă primi datele cu caracter personal pe care le-ați furnizat operatorului de date într-o formă structurată, utilizată în mod curent și care poate fi citită automat, precum și dreptul de a transfera respectivele date către un alt operator, în cazul în care prelucrarea are la bază consimțământul dumneavoastră sau executarea unui contract și se realizează prin mijloace automate;

  h. Dreptul de a depune o plângere la Autoritatea de Protecție a Datelor (ANSPDCP) și dreptul de a vă adresa instanțelor de judecată competente.

  Aceste drepturi pot fi exercitate în orice moment. Pentru exercitarea acestor drepturi, vă încurajăm să adresați o solicitare în scris, datată și semnată sau în format electronic la următoarea adresă: Str. Gura Leului, nr. 30, Oraș Voluntari, România sau prin e-mail la gdpr@abis.ro. De asemenea, în cazul în care doriți să vă retrageți consimțământul acordat cu privire la scopurile de marketing direct, aveți posibilitatea de a utiliza opțiunea „dezabonare” care este inclusă în fiecare comunicare de marketing.

  XI. MODIFICĂRI LA ACEASTĂ POLITICĂ

  Această Politică de Confidențialitate poate suferi modificări la anumite intervale de timp și poate fi actualizată de către UNIVERSAL & FAMILY, după cum va fi necesar.

  XII. CONTACTPuteți adresa orice întrebare în legătură cu prezentul document către Responsabilul cu Protecția Datelor, care poate fi contactat folosind următoarele detalii de contract: gdpr@abis.ro.

  MENU
  DEMO